Vad innebär kampanjen?

Vi vill utan pekpinnar, väcka samtal och reflektion om den egna och samhällets relation till alkohol. Vi visar på alternativ för att bryta det slentrianmässiga drickandet och vill ge de sobra alternativen en lika självklar plats som de med alkohol. Under oktober utmanar vi alkoholnormen, drick mindre och upptäck mer!

soberoctober_dekor_exelent

Ny[kter]fiken!

Årets tema tar avstamp i uttrycket Ny[kter]fiken. Att vara ”sober curious” är en global trend som inte handlar om att sluta dricka, utan att reflektera över sitt eget förhållande till alkohol. Kampanjen lyfter nyfikenhet med hjälp av en ordvits för att avdramatisera ämnet och för att få fler att våga tacka nej till alkohol utan att göra en stor sak av det.

Kampanjen syns brett – bland annat genom annonsering, sociala medier och profiler som berättar om sin egen nyfikenhet på att dricka mindre och upptäcka mer!

Deltagande

Kärnan i Sober October handlar om att ta en vit månad och avstå alkohol. Det gör vi främst för att reflektera och fundera kring vårt eget förhållande till alkohol och hur vi påverkas av de normer som finns kopplade till den. Men vi gör det även för att främja ett hälsosammare liv och skapa större utrymme för fler val än alkohol i samhället.

Partnerskap

Kampanjen drivs idag av Sober October ideell förening och initiativtagande Norra Västerbotten förvaltning. Kampanjen har även stolta sponsorer i form av Skellefteå kommun, Fagersta kommun, Norran samt Henson som är med och bidrar för att Sober October ska fortsätta utvecklas. Vill ditt företag vara med och stötta kampanjen genom att anordna alkoholfria aktiviteter under oktober eller bidra på annat sätt, skicka ett mail till oss för mer information.

Varumärket Sober October är skyddat och ägs av Norra Västerbotten förvaltning. Det innebär att kampanjens material inte får användas utan tillstånd.

Bakgrund

Sober October såg dagens ljus i Skellefteå 2012 och det tog inte lång tid innan kommun, näringsliv, föreningar, organisationer och privatpersoner i regionen började engagera sig. Kampanjen hade hittat till Skellefteå genom mediehuset Norran som ville bidra till en sundare och roligare inställning till livet och alkohol.

Kampanjen vänder sig till vuxna personer, framförallt de som är aktiva i arbetslivet. Vi vill skapa en snackis vid fikabordet på arbetsplatser runt om i Sverige och väcka nya tankar som kan leda till ett smartare och mer inkluderande förhållande till alkohol.

 

 

”Det engagemang vi har fått till oss har varit väldigt positivt”

– Gudrun Lundgren, folkhälsostrateg på Region Norrbotten