Sober October | Användarvillkor APP
16411
page,page-id-16411,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Användarvillkor APP

Användarvillkor för app

Genom att ladda ner denna applikation godkänner du att du är bunden av dessa användarvillkor, alla tillämpliga lagar och bestämmelser. Om du inte samtycker till dessa villkor får du inte använda applikationen. Materialet i denna applikation är skyddade av gällande upphovsrättslag.

 

Användning

Den som använder applikationen får inte:

  • Ändra eller kopiera materialet.
  • Överföra materialet till en annan person eller “spegla” materialet på någon annan server.
  • Användningsrätten kommer upphöra om du bryter mot någon av dessa restriktioner, och kan även avslutas av Sober October när som helst.

 

Ansvarsfriskrivning

Materialen på Sober October-applikationen tillhandahålls i befintligt skick. Det innebär inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och Sober October avvisar härmed och upphäver alla andra garantier, inklusive, men inte begränsat, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller bristande intrång i immateriella rättigheter eller annat brott mot rättigheter. Vidare garanterar Sober October att några upplysningar eller information gällande enskilda användare inte kommer lämnas ut, annat än vid presentation av tävlingsvinnare.

 

Revisioner

Applikationen kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Därmed garanterar Sober October inte att materialet på webbplatsen/applikationen är korrekt, komplett eller aktuellt. Sober October kan när som helst ändra innehållet i sin webbplats/applikation utan föregående meddelande. Sober October gör dock inte något åtagande att uppdatera materialet.

 

Ändringar i användarvillkoren

Ändringar i användarvillkoren för applikationen kan när som helst göras utan föregående meddelande. Genom att använda denna applikation accepterar du att vara bunden av den dåvarande versionen av dessa Användarvillkor och Sekretesspolicy.

 

Styrande lag

Eventuella krav avseende Sober October ska regleras av Sveriges lag. Eventuell tvist eller anspråk som härrör från dessa villkor kommer att tolkas utifrån svensk lagstiftning.

Sekretesspolicy

Din integritet är väldigt viktig för oss. Följaktligen har vi utvecklat denna policy för att du ska kunna förstå hur vi samlar in, använder och kommunicerar personlig information. Nedan beskrivs vår sekretesspolicy.

 

Innan eller vid tidpunkten av insamling av personuppgifter identifierar vi syftet till att information samlas in. Vi samlar endast in och använder de personuppgifter vi behöver för att uppfylla de ändamål som anges av oss och för andra kompatibla ändamål.

 

Vi kommer endast behålla personlig information så länge som nödvändigt för att uppfylla dessa ändamål. Vi samlar in personliga uppgifter på ett lagligt och rättvist sätt och i förekommande fall med den berörda personens kunskap eller samtycke. Personuppgifterna som samlas in ska vara relevanta för de ändamål för vilka de ska användas, och i den mån det är nödvändigt för dessa ändamål.

 

Vi kommer att använda informationen för statistiska trender för en större grupp. Vi skyddar personlig information genom rimliga säkerhetsåtgärder mot förlust eller stöld, såväl som obehörig tillgång, avslöjande, kopiering, användning eller modifiering.

 

Vi kommer att göra det lättillgängligt för användarna att få information om vår policy och praxis.

 

Vi är fast beslutna att bedriva vår verksamhet i enlighet med dessa principer för att säkerställa att personuppgifterna är konfidentiella.